OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Krystyna Włodarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
 

ul. Puławska 233 lok. 38

02-715 Warszawa

 

tel:  + 48 (22) 353 71 09

fax:  +48 (22) 251 71 96

  e-mail: biuro@iprights.pl
 

INTELECTUAL PROPERTY LAWS PROTECTION

233/38 Pulawska St., 02-715 Warsaw, Poland